ПОРЯДОК організації та проведення на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 та А7063, інших військових формувань, утв

ПОРЯДОК

організації та проведення  на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу,   мобілізаційної підготовки, мобілізації та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 та А7063,  інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства в Ковельському районі

 на 2019-2020 роки

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок надання і використання коштів  районного бюджету на реалізацію заходів Програми організації та проведення  на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 та А7063, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства в Ковельському районі на 2019-2020 роки (далі – Порядок) розроблений у відповідності до Бюджетного кодексу України, на виконання рішення Ковельської районної ради від березня 2019 року № «Про Програму організації та проведення  на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 та А7063,  інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства в Ковельському районі на 2019-2020 роки» (далі – Програма).

1.2. Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів районного бюджету на реалізацію заходів Програми.

1.3. Одержувачем коштів районного бюджету на реалізацію заходів Програми є Волинський обласний військовий комісаріат, військова частина А1547, інші військові формування утворені відповідно до чинного законодавства.

 

2. Надання і напрямки використання коштів

 

2.1. Спрямування коштів субвенції з районного бюджету здійснюється в межах обсягу видатків, затверджених районною радою на реалізацію заходів Програми.                    

2.2. Кошти районного бюджету використовуються для потреб Ковельського ОМВК, військових частин А1547 та А7063,  інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства на оформлення наочної агітації на призовній дільниці (виготовлення плакатів, методичних посібників, передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань),виготовлення особових справ на приписку, документації на призов, придбання канцелярського приладдя та  матеріалів, закупівлю засобів захисту, зв’язку, живлення, іншого речового майна, військового спорядження, придбання паливо – мастильних матеріалів , або оплату транспортних  послуг для здійснення виїздів у населенні пункти для своєчасного оповіщення та доставки військовозобов’язаних до  місця проходження служби під час мобілізації, доставки призовників строкової служби в  обласний військовий комісаріат, проведення заходів контролю за станом ведення військово-облікової роботи на підприємствах, установах та організаціях району.

 

3.Використання коштів

 

3.1 Надання коштів районного бюджету на виконання заходів Програми здійснюється у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону у порядку дії статті 85 Бюджетного кодексу України та в межах обсягу видатків, затверджених районною радою.

3.2 Управління фінансів райдержадміністрації   перераховує  кошти по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону» (далі Субвенція) для потреб Ковельського ОМВК, військових частин А1547 та А7063,  інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства на оформлення наочної агітації на призовній дільниці (виготовлення плакатів, методичних посібників, передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань), виготовлення особових справ на приписку, документації на призов, придбання канцелярського приладдя та  матеріалів, закупівлю засобів захисту, зв’язку, живлення, іншого речового майна, військового спорядження, придбання паливо – мастильних матеріалів , або оплату транспортних  послуг для здійснення виїздів у населенні пункти для своєчасного оповіщення та доставки військовозобов’язаних до  місця проходження служби під час мобілізації, доставки призовників строкової служби в  обласний військовий комісаріат, проведення заходів контролю за станом ведення військово-облікової роботи на підприємствах, установах та організаціях району.

3.3 . Фінансові підрозділи  Волинського обласного військового комісаріату,  військової частини А1547, інших військових формувань утворених відповідно до чинного законодавства складають кошториси по спеціальному фонду в обсязі одержаних надходжень, які затверджуються відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

3.4. Операції, пов’язані з використанням коштів Субвенції, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3.5. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти Субвенції перераховуються до районного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

 

                          4. Відповідальність, звітність і контроль

 

4.1. Фінансова звітність про використання коштів Субвенції складається і подається у встановленому порядку.

4.2. Відповідальність за цільове використання коштів Субвенції з районного бюджету на реалізацію заходів  Програми відповідно заходів   несуть: Волинський обласний військовий комісаріат,  військова частина А1547, інші військові формування утворені відповідно до чинного законодавства.

4.3. Фінансові підрозділи  Волинського обласного військового комісаріату,  військової частини А1547 , інших військових формувань утворених відповідно до чинного законодавства щорічно, до 10 січня, наступного за звітним роком, подають інформацію про використання коштів Субвенції щодо виконання заходів Програми управлінню фінансів райдержадміністрації.

 

 

 

 

                                                                                   

Ухвалений рішенням районної ради

від 29.03.2019 р. № 24/15

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»