Положеня про створення Ресурсного центру розвитку громад

 Зведений моніторинг грантових програм», сторінка в процесі наповнення (Завантажити)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

райдержадміністрації та

голови районної ради

13 квітня 2010 року № 150/15

в редакції розпорядження від

30 липня 2012 року № 267/52

 

                                                       ПОЛОЖЕННЯ

про створення Ресурсного центру розвитку громад

Ковельського району

 

  1. Загальні положення.

Ресурсний центр розвитку громад Ковельського району (надалі – Ресурсний центр) є добровільно організована структура при управлінні з питань економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, яка формується із представників Ковельської райдержадміністрації та Ковельської районної ради.

Ресурсний центр є секретаріатом Форуму місцевого розвитку Ковельського району.

Для  досягнення своєї мети та завдань Ресурсний центр взаємодіє з обласною державною адміністрацією, обласною радою, громадськими об’єднаннями, фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності.

Адреса Ресурсного центру: м. Ковель, вул. Незалежності, 73, каб. 201.

Особа відповідальна за роботу Ресурсного центру призначається спільним розпорядженням голів Ковельської районної державної адміністрації та Ковельської районної ради.

 

  1. Мета Ресурсного центру.

Створення умов для реалізації принципів сталого розвитку району та більш активного залучення усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес структур до діалогу з органами влади, виробленню прозорих та ефективних механізмів планування сталого розвитку на місцевому рівні.

Забезпечення соціального, економічного та екологічного розвитку району шляхом спільного з місцевими громадами планування та прийняття рішень, через більш ефективне призначення фінансових ресурсів, сприяння у децентралізації процесу планування та демократичного врядування на регіональному рівні.

 

  1. Завдання  Ресурсного центру.

Забезпечення підтримки місцевих громад для реалізації їх ініціатив.

Консультування місцевих громад з питань створення та функціонування організацій громад та впровадження громадських ініціатив.

Проведення тренінгів, семінарів, навчань для організацій громад.

Надання підтримки у проведеннях засідань Форуму місцевого розвитку Ковельського району.

Забезпечення місцевого розвитку орієнтовного на громаду на районному рівні.

Зв'язок з іншими донорськими організаціями та організаціями громад.

Слугування в якості бази для обміну досвідом в реалізації проектів Програми розвитку ООН (надалі - ПРООН) та інших проектів міжнародної технічної допомоги.

Визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням стратегії місцевого розвитку.

Дослідження варіантів політики щодо просування спільного врядування та громадсько-приватного партнерства для покращення якості життя людей в районі.

Лобіювання на місцевому рівні актуальних питань для визначення спільних варіантів стратегії.

Вдосконалення шляхів організації та реєстрації об’єднань громадян.

Вдосконалення планів залучення технічних та фінансових ресурсів для реалізації ініціатив громади.

 

  1. Повноваження Ресурсного центру.

Ресурсний центр в межах своєї діяльності:

- представляє інтереси жителів району з питань місцевого розвитку, реалізації проектів ПРООН в райдержадміністрації, селищних та сільських радах;

- сприяє дотриманню положень Конституції та законів України, реалізації актів Президента України й органів виконавчої влади, рішень районної, селищних та сільських рад, розпоряджень голови райдержадміністрації, рекомендацій ПРООН щодо питань місцевого розвитку;

- розробляє пропозиції для покращення законодавчих і регуляторних умов реалізації спільних проектів з місцевого розвитку;

- вносить у встановленому порядку пропозиції з питань місцевого розвитку до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету.

 

  1. Статус Ресурсного центру.

РЦРГ є неюридичною і неприбутковою структурою при управлінні з питань економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, який організований з метою створення умов для реалізації принципів місцевого розвитку.

Зміни та доповнення до даного Положення вносяться спільним розпорядженням голів Ковельської районної державної адміністрації та Ковельської районної ради.

 

 

 

 

ДолученняРозмір
Зведений моніторин грантових програм285.49 КБ
Інформація про участь Ковельського району в проекті ПРООН51.5 КБ
Громадські організації Ковельського району34.5 КБ
Інформація про участь територіальних громад Ковельського району в конкурсах проектів у 2014 році46.5 КБ

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»