Звіт про виконання депутатських повноважень депутата Ковельської районної ради сьомого скликання Лисковець Наталії Василівни

На виборах депутатів місцевих рад, що відбулись 25 жовтня 2015 року, жителі сіл Облап та Мислини  висловили мені   довіру та обрали  депута­том Ковель­ської районної ради. За посередництвом  газети "Вісті Ковельщини" ін­формую  виборців про свою роботу у 2016 році.

Я – людина відверта. Живу за принципом – відпові­дальність починається з мене, чітко собі усвідомлюю, що я готова робити все для того, щоб мій рідний край процвітав, та працювати на благо своїх виборців.

З моменту набуття  повно­важень депутата Ковельської районної ради працюю над виконанням своїх депутатських обов`язків, реалізацією перед­виборчої програми, виконую доручення виборців у спосіб, визначений  Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Одним із основних обов'язків своєї діяльності в районній раді вважаю участь у пленарних засіданнях ради та роботі постійних  комісій. Так, у періоді, за який звітую, я брала участь в 10 сесійних засіданнях ради,  часто працювала у  робочих органах сесії ради, а саме обиралась в лічильну комісію. На першій сесії районної ради сьомого скликання була обрана  до складу постійної комісії  з питань духовності, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення,  у справах сім'ї, молоді, материнства і дитинства, фізичної культури і спорту. В засіданнях комісії брала активну участь, адже питання розвитку освітньої галузі, медицини та соці­ального захисту близькі для мене і моїх виборців.  А тому на осо­бистому та постійному контролі тримаю рішення ради з пи­тань, що належать до повноважень комісії.  Також брала участь у виїзних Днях депутата, аби  побачити проблеми територіальних громад та їх досягнення в плані соціально-економічного та культурного розвитку.  

Як депутат райради у звітному періоді подала 2 депутатські звернення до керівництва району, які були позитивно вирішені,  щодо виділення коштів з район­ного бюджету на придбання  УВЧ для Облапської  амбу­латорії  ЗПМС Центру ПМСД та на потреби Ковельського МТМО, а саме Заріччанської, Люби­тівської, Білинської, Скулин­ської лікарських амбулаторій на придбання комп'ютерів та принтерів, шин та авто­зап­частин.

Ряд моїх  усних звернень знайшли підтримку у керівни­цтва району, зокрема:  щодо покращення роботи пожежної частини в с. Облапах (при­дба­ння запчастин для пожежної машини); оформлення кабінету української мови та літератури (придбання стендів); відкриття аптечного кіоску в с. Облапах; придбання автобуса на більшу кількість пасажирських місць  власником маршруту  "Ковель – Облапи – Городище", щодо поточного ремонту дороги, що сполучає населені пункти Облапи та Доротище.

Загалом моя депутатська діяльність була насиченою та охоплювала різні напрями, а також зроблені конкретні справи для вирішення проблем та забезпечення гідних умов життя мешканців виборчого округу.

Але переважна частина проведеної роботи припала на спілкування та співпрацю з мешканцями сіл Облап та Мислини, в міру своїх можливостей вирішувала  побутові та соціальні проблеми громади  в цілому і кожного виборця зокрема.  Депутат­сь­кий річний фонд матеріальної допомоги я скерувала для надання матеріальної допо­моги на лікування та придбання ліків малозабезпеченим кате­горіям населення, інвалідам виборчого округу, так, допомогу отримали 15 осіб.

Беру  активну участь в громадському житті Дубівської об'єднаної територіальної громади, в роботі сесійних засідань, дорадчих органів Дубівської сільської ради. Прикладом такої діяльності є  порушення перед депутатами районної  та  сільської рад питання щодо майбутньої долі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Облапи. 

Моя  робота, як депутата на цьому  не обмежувалась. За можливістю, беру  участь в культурно-просвітницьких та благодійних заходах району.

Щиро дякую всім за довіру та підтримку!

 

Наталія Лисковець,

депутат Ковельської  районної ради.

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»