Звіт про роботу депутата Ковельської районної ради сьомого скликання Вишневського Федора Олексійовича

25 жовтня 2015 року з доброї волі жителів сіл Борщівки, Свидників, Малого Порська,  Великого Порська, Жмудчого та По­пович я вперше був обраний депутатом  Ковельської районної ради.

Відповідно до статті  5 Конституції України "…єдиним джерелом влади в Україні є народ", а депутати є його представниками, тому виборці мають право знати про  результати моєї депутатської діяльності в органах районної ради та у виборчому окрузі.

Щодо роботи в районній раді, то намагався  брати   участь в сесійних засіданнях ради, опрацьовував матеріали сесії, при ухваленні рішень завжди вра­ховував думку жителів гро­мади і користь від цих колегіальних рішень для життє­діяль­ності району. Був обраний до складу  постійної ко­місії з пи­тань духов­ності, освіти, ку­льтури, охорони здо­ров'я, соціа­льного захисту населення, у справах сім'ї, молоді, материнства і дитинства, фізичної культури і спорту. Для мене не байдужі питання, що вивчаються та обгово­рюються на засіданнях комісії. Вважаю роботу комісії продуктивною, адже часто  на сесійних засіданнях питання, опра­цьовані депутатами в комісії, ухвалювались  без обго­ворень. Пос­тійно беру участь у виїзних Днях депутата, у роботі семінарів, навчаннях, що організовує вико­навчий апарат ради.  Як пра­цівник галузі культури беру  без­посередню участь в усіх районних заходах культурного, мистецького, благо­дій­ного напрямків.

Роботу у  виборчому окрузі тісно пов'язую з професійною діяльністю, адже, працюючи заві­дуючим клубу с. Великого Порська, маю можливість    постійно спілкуватися з жи­телями, намагаюсь захищати їх інтереси, виконую  їх доручення в межах своїх повноважень, наданих Законом та в міру можливостей. Досить часто виборці просять  матеріальної допомоги на лікування, в цьому випадку  використовую кошти, надані мені  в межах депу­татського фонду ради. За сприяння керівництва району та підтримки депутатів районної ради у звітному періоді вдалось замінити дах  та облаштувати  фасад клубу  в селі  В. Порську, а також провести роботи по експлуа­таційному утриманню дороги, що сполучає населені пункти Малий Порськ та Борщівка.

В ході  своєї депутатської діяльності  значну увагу при­діляю   вирішенню питань  учас­ників АТО, організовую зустрічі жителів терито­ріальної гро­мади з солдатами, які повертаються з війни, для них, разом з місцевими аматорами сцени, проводжу благодійні концерти.

Як депутат районної ради постійно долучаюсь до роботи сесійних засідань та роботи дорадчих органів Голобської селищної ради.

Загалом, підбиваючи підсумки  звітного періоду, можу стверджувати, що моя діяльність  була насиченою та охоплювала  різні напрямки життя виборців, планів щодо такої діяльності й надалі у мене чимало.

Федір Вишневський,

депутат районної ради.

 
 

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»