Трибуна депутата: точка зору. Володимир АНДРОСЮК: «Ковельщина має значні можливості для розвитку аграрного сектора, але за умови підтримки держави»

Володимир Андросюк – депутат Ковельської районної ради кількох         скликань, очолює фракцію «Батьківщина», активний учасник громадсько-політичного життя не тільки Ковельщини, а й Волині. У розмові з кореспондентом газети він поділився думками про соціально-економічну ситуацію в краї, роботу своїх однопартійців  у представницькому органі влади району.

– Володимире Тимофійо­вичу, депутатство для Вас – необхідність, свідомий вибір чи випадковість? Які проблеми територіальної громади району хвилюють і що заважає їх розв’язувати?

– Депутатська робота для мене – це, перш за все, можливість брати активну участь у житті Ковельщини, долучатися або самому ініціювати рішення, що позитивно впливають на со­ціаль­но-економічний розвиток. Водночас, це цінний життєвий досвід. Саме з цієї точки зору оцінюю свої шанси та мож­ливості колег-депутатів допо­магати сільському населенню, якому і так в усі часи живеться нелегко.

Як наслідок реформи місцевого самоврядування, в районі створено 6 ОТГ. Була надія на реальну децент­ралізацію фінансових ресур­сів, але, на жаль, зміни впро­ваджуються надто повільно через окремі неузгодження в законодавчому полі. На часі завершення добровільного об’єднання населених пунктів ще 8 сільських рад.

Водночас залишається громіздкий управлінський апарат районної виконавчої влади. Чи доцільно витрачати на його утримання кошти, які могли б піти на потреби соціальних закладів, розв’яза­ння нагальних проблем району? Очевидно, що ні.

Розкажіть про роботу депутатів фракції «Батьків­щина». Що вдалося домог­тися? Кого відзначили б за активність?

– Наша фракція об’єднує сім обранців районної гро­мади. Цьогоріч у результаті перших виборів Поворської ОТГ, депутатом якої став Микола Рибак, представницький мандат райради отримав Анатолій Корнійчук. Він має значний депутатський досвід, відразу долу­чився до роботи фракції «Батьківщина», долучає­ться до організації Днів села, підтримує благодій­ними коштами школярів, спорт­сменів.

Активно працює також Олександр Титомир, депу­татську роботу і доброчинну діяльність якого добре знають в Уховецьку. Загалом фракція згуртована. З ініціативи «батьків­щинівців» ухва­лено звернення щодо продов­ження мо­раторію на продаж сільськогосподарської землі, підтримки блокади торгівлі з окупованими терито­ріями Донбасу, зниження ціни на природний газ та тарифів на комунальні послуги. Зініційовано проведення позачергової сесії і створення тимчасової комісії, коли вивезли незаконно відходи з ветсанзаводу на землі Поворської громади.

Якщо за 10 місяців депутатами ради внесено до порядку денного 22 проекти рішень, то фракцією – 14 проектів. Наші пріоритети – соціальний захист виборців, справедливий розподіл бюджетних коштів.

Я працюю в постійній комісії з питань бюджету, фінансів, контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району. Як на мене, головним є вміння розпоряд­жатися й використовувати наявні кошти, бо це не просто видатки. Це інвестиції, капіталовкладення в соціально-економічний розвиток краю.

Вважаю, що депутати пови­нні дотримуватися принципу справедливого розподілу бюджетного кошика, але, на жаль, часто в сесійній залі вони голосують, незважаючи на попередні рішення, або нагальні питання у виділенні коштів на інші більш необхідні цілі.

Земельні питання привертають особливу увагу людей, адже деякі політики та урядовці дедалі частіше говорять про запро­ва­дження ринку сільсько­господарських земель. Що скажете з цього приводу?

– Земля – власність українського народу. Не можна допустити, щоб олігархи, аграрні холдинги скупили родючі угіддя, зосередили великі земельні масиви в одних руках, бо це доведе до зубожіння і знищення села, позбавить наших нащадків права на землю, закріпленого Конституцією.

Окрім цього, досі немає реальної оцінки землі, тому існує великий ризик, що багатії заберуть у зубожілих селян їхні паї за безцінь. Хоча Кабінетом Міністрів України вже два роки, як розроблена нова методика оцінки земель, що дасть можливість при її впровадженні збільшити надходження в місцевий бюджет в 2-3 рази, а селянам отримати певний зиск від здачі в оренду паїв.

Приємно, що в районі майже всі землі оброб­ляються. Це так бачиться на перший погляд, але коли подивитися з ракурсу економічного і раціонального використання земель, то тут загальна вакханалія, ніхто цього не контролює. В порушення Закону «Про раціональне використання землі» проходить масове розорювання сінокосів і пасовищ для посіву на цих землях рентабельних культур (соняшника, сої, кукурудзи), а наші люди, громади, в свою чергу, через зниження сплати оренди не отримують свої кошти. Розорення цих земель дозволяється на один рік з подальшим їх пере­залу­женням, або переводу сіль­госпугідь в ріллю. Корис­туючись безконт­рольністю, наші інвестори роблять те, що їм вигідно.

Земля повинна давати людям роботу і дохід. Адже ключові діячі нинішньої влади незаконно розпоряд­жаються сотнями тисяч гектарів, які вони спочатку мріють оформити у власність за безцінь, а тоді перепродати вже за  світовими цінами. Для прикладу: вартість 1 га землі сільсько­гос­подар­ського призна­чення в Швейцарії – 70, Німеччині – 32,3, Польщі – 10,3 тисячі доларів, а в Україні – лише 500-700 доларів.

 Звісно, є чимало людей старшого віку, які хотіли б продати свої приватизовані наділи. Щоб захистити їхнє право розпоряджатися влас­ністю на землю, «Батьківщина» пропонує створити Державний земельний банк, який би скуповував угіддя за реальною ціною, а потім передавав у руки тим, хто має бажання, професійні навики обробляти землю, хоче організувати малу сімейну ферму для подальшого вироб­ництва овочів, фруктів, ягід тощо. Україна має таку стратегію, щоб розвивати фермерське господарство і отримувати прибуток від продажу готової переробленої продукції. А це сприятиме наповненню коштами місцевих бюджетів і, як наслідок, зниження рівня безробіття.

Ще одна важлива пропо­зиція «Батьківщини»  –  узако­нити передачу земель за межами населених пунктів місцевим радам, яким вид­ніше, як раціональніше розпорядитися цим природним ресурсом задля користі громад, де даний закон вже два роки, як пройшов перше читання і не виноситься на затвердження.

–    Як бачите подаль­шу долю агропромислового комплексу Ковельщини?

– Наш район має значний потенціал для розвитку аграрного сектора, зокрема тваринництва. У ковельських аграріїв є чималий досвід розведення племінної худоби, а також ягідництва. Як на мене, підтримувати сільгосп­підприємства, фермерів, селян-одноосібників має держава через програми, фінансовим ресурсом із держбюджету. Бо, на жаль, Ковельський район, як і більшість районів Волині, є дотаційним. Коштів вистачає хіба що на найневідкладніші соціальні проблеми.

Володимире Тимофійо­вичу, Ви активно співпра­цюєте з нашою газетою, інформуєте чита­чів про свою депутатську діяльність. На жаль, далеко не всі Ваші колеги підтри­мують тісні зв’язки з виборцями через ЗМІ. Що слід зробити для того, аби люди добре знали, як працюють депутати?

–    Обранці громади Ковель­щини від партії «Батьківщина» дотримуються двох головних критеріїв – публічності і прозорості. Кожен із нас прозвітував про роботу і діяльність фракції минулого року там, де його обирали. Бо, як на мене, найважливіше – це спілкування зі своєю громадою, підтримувати з ними діалог. Виборці мають змогу висловити зауваження, передати звернення чи пропозиції безпосередньо своєму депутату.

Такі зустрічі відбуваються безпосередньо на окрузі. Крім цього, в нас по вул. Грушев­ського, 14, тел. 5-01-12, працює громадська прий­мальня, де тільки в цьому році з усними заявами  побувало 51, з письмовими – 5З виборці. Всі їх звернення стараємось задовільнити або тримати на контролі до повного їх виконання. Проблемні пита­ння наших громад вирішуємо через депутатські запити і звернення. Для прикладу: із 30 депутатських запитів і 47 звернень, підтриманих на сесії, депутатами фракції подано відповідно 13 і 43.

Окрім того, «батьківщинівці» використовували і можливості засобів масової інформації – друкованих та електронних – для оприлюднення  звітів про свою роботу, як цього й вимагає Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».

Як на мене, зацікавити депутатів активніше спів­працювати з газетою можуть тематичні «круглі столи», прес-конференції депутатських фракцій чи груп, інші публічні заходи, де йтиметься про розв’язання гострих проблем громади Ковельщини.

Думаю, що дискусія з участю журналістів, пред­ставників громадськості сприятиме напрацюванню компромісних рішень, з якими можна буде вийти в сесійну залу. Про роботу інших депутатів мені судити важко і некоректно. Про них,;я думаю, зроблять свої висновки самі виборці. Але з усією відпо­відальністю можу заявити, що добра половина депутатського корпусу в раді є для того, щоб тільки називатися районними депутатами.

–    Разом із однопар­тій­цями Ви були активним учасником Революції Гідності, сприяли розвитку волонтерського руху. Чи не згас він нині? Які майда­нівські гасла так і зали­шилися нереалі­зованими?

– Відколи триває збройне протистояння, наші партійці продовжують підтримувати українських патріотів, які захищають нашу територію від сепаратистів та російських агресорів. Тільки цьогоріч чотири рази відправляли волонтерську допомогу в зону АТО – продукти харчування, запасні частини до військової техніки, предмети гігієни, одяг. Тут хочеться відзначити депутатів фракції Василя Мичка, Вячеслава Оксенюка, Анатолія Корнійчука, Валентину Саковську, Сергія Кондратюка.

Звісно, українці розчаровані тим, що війна затягнулася, і тим, що високопосадовці не виконали обіцянок. Як і за часів колишньої влади, процвітає корупція. Олігархи примно­жують свої мільйони, а люди дедалі зубожіють через високі ціни на продукти харчування, товари та послуги. Не справдилися їхні надії на пенсійну та медичну реформи. Здається, європейські стандарти життя ще більш від нас віддалилися, незважаючи на впроваджений безвізовий режим. Звідси – збайдужіння громадян, які намагаються самі рятувати себе і свої родини. Здолати апатію можна тільки реальними справами, які поліпшать життя людей.              

–    Останнім часом у Києві відбулися масові протестні акції, до яких долучилися і представники «Батьківщини». Чого добивається політична сила Юлії Тимошенко?

Вимоги наших пар­тій­­ців – створення анти­корупційного суду, ухвалення законів про імпічмент президента та нову виборчу систему на пропорційній основі, яка унеможливить підкуп виборців на мажо­ритарних округах, скасування недоторканності народних депутатів, суддів та інших високопосадовців.

Однак мало віриться в те, що нинішній парламент спроможний здійснити це. Адже досі не оприлюднено поіменний список народних обранців, які входять до так званої коаліції. А це викликає сумнів, чи взагалі коаліція існує, а відтак – чи легітимна Верховна Рада? Понад те, час від часу довкола окремих народних депутатів спалахують корупційні скандали.

Тому покласти край можуть лише дочасні вибори, щоб новий парламент повернув довіру громадян до вищого законодавчого органу.

Джерело : Вісті Ковельщини

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»