Інтереси громади чи популізм?

Законодавець у Законі України «Про доступ до публічної інфор­мації» відвів термін 20 днів на оприлюднення та вивчення проек­тів рішень органів міс­цевих рад з метою внесення правок.

Не розумію, як фізично можна, скажімо, від п'ятниці до понеділка, за три дні фахово опрацювати та справедливо розділити більше 190 мільйонів гривень.

Наші районні депутати та посадовці, взявши за приклад ганебне голо­сування у Верховній Раді Держбюд­жету на 2014 рік, протягом півгодини успішно розібрали лабіринти фінансів шляхом «...посилення фінансової дисципліни при використанні кош­тів місцевих бюджетів, збіль­шення прозорості формування та вико­нання бюджету».

За інформацією громадських організацій, зокрема Асоціації міст України, при складанні бюджету не проведено консультацій ні з органами місцевого самоврядування, ані з Асоціацією. То про яку прозорість може йти мова?!

Щоб вмотивувати причини не- голосування депутатів нашої фракції за проект бюджету, що репрезентувала пані Марчук і пан Броїло, та розвіяти деякі міфи про соціальну спрямо­ваність і прогресивність, поділюся з виборцями аналізом «кошторису» Ковельського району на поточний рік. Першою причиною є те, що не прий­нятим є бюджет Волинської області.

З колегами по фракції «ВО «Батьків­щина» я хотів відшукати у проекті районного бюджету підтвердження цитати з його пояснювальної записки: «...підвищення фінансової спро­мож­ності місцевих бюджетів району та збільшення ролі місце­вих бюджетів у забезпеченні підвищення рівня життя мешканців району, соціального захисту мало­забезпечених верств населення, економічного розвитку району».

На жаль, трансферти з центру місцевим бюджетам збільшені лише на фінансування захищених статей або завдань з самого центру. Прикладом ручного керування з Києва є субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 692,9 тис. грн. для забезпечення з 1 вересня 2014 р. учнів 5–11 класів загальноосвітніх навча­льних закладів сніданками.

Ще одним прикладом марно­тратства Держав­ного бюджету є кошти на модер­нізацію дитячих спортивних майдан­чиків у сумі 150,2 тис. грн., на модер­нізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх нав­чальних закладів – 382,8 тис. грн., на розвиток дошкільної освіти – 217,2 тис. грн. Про яке підвищення рівня жи­ття мешканців району тут може йти мова?

Широко розрекламований перехід районного бюджету на програмно-цільове бюджетування не пройшло випробування вибором сумнівних цілей «для окремих регіонів» на суму 14 млн. грн. Зняття з голосування цієї суми підтверджує правоту наших звернень про відтермінування роз­гляду бюджету на два-три дні.

Піддамо ревізії цитату з поясню­вальної записки до цього­річного бюджету: «Бюджет у 2014-2015 ро­ках збереже соціальну спрямова­ність».

На реалізацію заходів «Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням райо­нної ради від 14 грудня 2010 року, № 2/17, головному розпоряднику коштів районного бюд­жету – управлінню праці та соціального захисту населення райдерж­адміні­страції у 2014 році спрямовується 18,8 тис. грн., при потребі – 255,3 тис. грн. (2013 р.– 70,0 тис. грн., при потребі 200,6 тис. грн.). Різницю, певно, буде перекрито вільними залишками?

З обласного бюджету не надійде ані копійки на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення (2013 р. – 749,8 тис. грн.).

У бюджеті 2014 року відсутня підтримка «Програми вшанування працівників, колективів підприємств, організацій, установ, мешканців району з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів на 2011-2015 роки», що затверджена рішенням Ковельської районної ради від 11 березня 2011 року, № 6/3, згідно з якою головному розпоряднику коштів – районній державній адміністрації – у 2013 році передбачалося 35,0 тис. грн.

Користуючись нагодою, хочу підтримати нашу міськрайонну газету «Вісті Ковельщини». Адже у районному бюджеті на 2014 рік відсутні кошти на підтримку преси. Місто, до речі, уже від­найшло на такі цілі кошти в сумі 100 000 гривень. Будемо сподіватися, що на одній з наступних сесій ми перед­бачимо на підтримку своєї газети не менші кошти.

У цьогорічному районному бюджеті на виконання «Районної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Влас­ний дім» заплановано зменшення фінансового ресурсу. Попри те, що існує рішення районної ради про збільшення фінансування цього напрямку на 50 тис. грн.

За 2013 рік до зведеного бюджету району від діяльності суб'єктів малого підприємництва надійшло 16,198 млн. грн. Питома вага надходжень від цієї діяльності становить, відповідно, 39% від загальної суми надходжень. Про яке стимулювання економічного розвитку району при нульових видатках можна говорити?

На прикладі провалу районною радою реалізації минулорічного проекту по ГО «Поворчанка» поставлю під сумнів перспективу прийняття рішень про участь у Всеукраїнському конкурсі. Ковельська районна рада надіслала гарантійні листи дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Хочу наголосити: торік ГО «Поворчанка» надавались гарантії на суму 15 тис. грн. Сьогодні підрядник, який повірив цим гарантіям, погрожує демонтувати встановлені минулого року двері...

Для показу дисципліни бюджетного процесу наведу декілька прикладів не- виконання бюджету району минулого року, насамперед, констатую факт провалу деяких основних показників:

- не виконано наповнення загального фонду бюджету 2013 року на 13,5%;

- не виконано планового показника податку з фізичних осіб в сумі 1 млн. 865,8 тис. грн. (недобір податку на доходи фізичних осіб у 2012 році становив лише 441,1 тис. грн., або 4,4%);

- 11 сільських рад не виконали своїх бюджетів;

- недоотримано субвенцій з Держ­бюджету на суму 1 млн. 143,7 тис. грн.

Хто буде нести відповідальність за поспішно задекларовані плани, бездіяльність (службове недбальство) протягом бюджетного 2013 року?

І нарешті, як не дивно та прикро констатувати, Ковельська районна рада і керівництво самоусунулися й "відок­ремили" депутатів від виконання покладених на них функцій бюджетного процесу.

Що використання бюджетних коштів має не прозорий і системний характер, я повідомляв читачів районної газети минулого року у статті "Бюджет не дишло". На жаль, відповіді ні від районної адміністрації, як того вимагає інструкція, ні реакції правоохоронців, ні прогресивних змін у формуванні та виконанні бюджету при підготовці рішення районної ради не відбулося.

Можливо, на цей раз отримаю відповідь на запитання:

кому ж служать такі депутати, які звикли до диктату і непродуманих спонтанних кроків, – інтересам територіальної громади чи дешевому популізму?

 

Анатолій КОРНІЙЧУК,

депутат Ковельської районної ради (фракція «ВО "Батьківщина").

 

                                                                                              Джерело:

                                                                          Міськрайонна газета "Вісті Ковельщини"

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»