Видатки на утримання виконавчого апарату районної ради

Розрахунок   видатків на 2017 рік

КФКВ 0113400  Інші видатки на соціальний захист населення

 

Всього видатків : 34 680 грн.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 680 грн.

34 000 грн. х 2 % = 680,00

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню – 34 000 грн.

34 депутати  х 1 000 грн. = 34 000 грн.

 

КФК 0117212 Підтримка періодичних виданнь ( газет та журналів)

 КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку – 20 000 грн.

  • Висвітлення діяльності Ковельської районної ради та Ковельської райдержадміністрації  у газеті «Вісті Ковельщини»

10471 см2 х 1,91 грн. = 20 000 грн.

 

КФК 0117830 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

 КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку - 5 000 грн.

  • Придбання бензину на проведення заходів з мобілізаційної

роботи 5000 грн

200 л х 25,00 грн.

 

 

Голова районної ради                                     А.П.Броїло

Головний бухгалтер                                        В.В.Лукашук

ДолученняРозмір
Додаток40.5 КБ

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»