Видатки на утримання виконавчого апарату районної ради

Розрахунок видатків на 2018 рік

КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради , районної  у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

 

КЕКВ 2111 :  Заробітна плата всього – 578 100 грн.

 

    в т.ч. :  Фонд оплати праці держслужбовців та службовців – 427 123 грн.

                 оклади                 31040 грн.

                 ранги                       490 грн.

                 вислуга років    6336,25 грн.

                  разом :  37866,25грн.

                37866,25 грн. x 3 м-ці = 113 599 грн.

            

                 оклади                 28450 грн.

                 ранги                       445 грн.

                 вислуга років         5941 грн.

                  разом :  34836 грн.

                34 836 грн. х 9 м-ів = 313 524грн.

 

                 Фонд оплати праці обслуговуючого персоналу – 21 750 грн.

                 Оклади                                                               1450 грн.

                 Надбавки:  

                 - за класність                                                      362,50 грн.

                  разом                                                                   1812,50грн.

                 1 812,50 грн. х 12 м-ців = 21 750,00 грн.

                                            

                 Премії  всього -  59 151 грн.

                5512 грн. х 3 м-ці = 16 536 грн.

                4735  грн. х 9 м-ів = 42 615 грн.

 

               Доплата до мінімальної зарплати 22 926 грн.

 

               Матеріальна допомога на оздоровлення  47 150 грн.

 

КЕКВ   2120 : Нарахування на заробітну плату – 127 200 грн.

                          578 100 грн. х 22,0 % = 127 200 грн.

                                                       

КЕКВ 2210:Предмети , матеріали , обладнання  та інвентар–  82 100 грн.

            в т.ч.        - миючі засоби , побутова хімія                                    500 грн.

                           - папір ксерокс ний 100 п. х 85 грн.                           8500 грн.

- за підшивку протоколів сесій ( 10 х 124,00 )               1240 грн.

                           -  придбання бензину1500 л х 26,00грн.               39 000 грн.

                           -  придбання тонеру ( 4 шт. х 715грн.)                       2860грн.

- видатки на фінансування Програми розвитку

місцевого самоврядування в Ковельському районі

на 2016- 2018 роки                                                      30 000 грн.

                                                       

КЕКВ 2240  Оплата послуг (крім комунальних) – 78 500,00 грн.

                      в т.ч. -  ремонт службового автомобіля                     2000 грн.

                               - ремонт комп’ютерної техніки                          1500 грн.

                               - оплата послуг зв’язку та послуг Інтернету    4683 грн.

                                 в т. ч. послуги Інтернету 144 грн.х 12 м-ів        1728 грн.

                              послуги зв’язку по райраді 246,60 грн. х12 м-ів   2959,20 грн.

                               - технічна підтримка веб-сайту 500 грн.х 12 м-ів  6000 грн.

                               -  заправка тонера                                                  3900 грн.

                                 з них : 5 принтерів х 5 заправок в рік  х 120 грн.

                                             1 принтери х 6 заправок в рік х 150 грн.

                               -  страхування службових автомобілів                 417 грн

                                (НАСК ОРАНТА 1 автомобіль х  417 грн.)

   - на висвітлення діяльності райради (згідно

 Програми розвитку місцевого самоврядування

 в Ковельському районі на 2016- 2018 роки           60 000 грн.

                                                                         

 КЕКВ 2250  Видатки на відрядження – 6 800 грн.

-  видатки на відрядження – 12 дн. Х 60 грн.      680 грн.

-  компенсація депутатам районної ради ( 3 сесій х 34 депутати  х 60 грн.)                                                               6120 грн.

                                 

. КЕКВ 2271 : Оплата теплопостачання –82 900 грн.

                       40 Гкал х 1900,60грн.х 1,09 =  82 900 грн.

 

КЕКВ 2272 : Оплата водовідведення  та водопостачання  2000 грн.

                           - водопостачання 109 м 3  х 6,46 грн. х 1,09 = 770 грн.

- водовідведення  109 м3  х 10,33 грн. х 1,09 = 1230 грн.

 

КЕКВ 2273 : Оплата електроенергії 11 600 грн.

                         4545 кВт  х 2,3202 грн. х 1,1  =  11600 грн.

 

 

 

Всього видатків : 969 200 грн.

 

 

Голова районної  ради                                                 А. П. Броїло

 

Головний бухгалтер                                                    В.В.Лукашук

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»