Видатки на утримання виконавчого апарату районної ради

Розрахунок видатків на 2019 рік

КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради , районної  у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

 

КЕКВ 2111 :  Заробітна плата всього – 795 000 грн.

    в т.ч. :  Фонд оплати праці держслужбовців та службовців – 609 225 грн.

                 оклади                41550 грн.

                 ранги                       460 грн.

                 вислуга років    8758,75 грн.

                  разом :  50768,75 грн.

                50 768,75 грн. x 12 м-ці = 609 225 грн.

            

              Фонд оплати праці обслуговуючого персоналу – 18 168 грн.

                 Оклади                                                               1514 грн.

                  разом                                                                1514,00 грн.

                 1 514,00 грн. х 12 м-ців = 18 168 грн.

                                            

                 Премії  всього -  74 520 грн.

                6210,00 грн. х 12 м-ці = 74 520 грн.

               

               Доплата до мінімальної зарплати 31 908 грн.

               Матеріальна допомога на оздоровлення  61 179 грн.

 

КЕКВ   2120 : Нарахування на заробітну плату – 174 900 грн.

                          794 973 грн. х 22,0 % = 174 900 грн.

                                                       

КЕКВ 2210:Предмети , матеріали , обладнання  та інвентар–  110 400 грн.

                               - папір ксерокс ний 100 п. х 95 грн.                           9 500 грн.

- за підшивку протоколів сесій ( 10 х 125,00 )               1250 грн.

                             -  придбання бензину1800 л х 32,00 грн.                  57600 грн.

                             -  придбання тонеру ( 3 шт. х 1 350 грн.)                       4 050 грн.

                             - придбання автошин                                                   8 000 грн.

- видатки на фінансування Програми розвитку

місцевого самоврядування в Ковельському районі

на 2016- 2018 роки                                                      30 000 грн.

                                                       

КЕКВ 2240  Оплата послуг (крім комунальних) – 90 100 грн.

                      в т.ч. -  ремонт службового автомобіля                     10 000 грн.

                               з них: заміна шарової опори( 2шт. права і ліва) 1000 грн.

заміна мастила                                            1000 грн.

заміна паливних фільтрів                             400  грн.

 заміна повітряних фільтрів                        300 грн.

 

 заміна наконечників рульової тяги            1200 грн.

 ( 2 шт.х 200 грн., 1 шт. х 800 грн.)

заміна сальних блоків (8шт. х 200 грн)       1600 грн.

заміна гальмівних колодок                           2600 грн.

(4 шт.х400 грн.; 4 шт. х 250 грн)

ремінь генератора                                       300 грн.

                                       заміна трансмесійного масла

                                       та фільтрів                                                  1600 грн.

                               - ремонт комп’ютерної техніки                          2 000 грн.

                                з них: заміна фотобарабана                              750 грн.

                                           (3 шт. х 250 грн)

                                         технічне обслуговування системного блока

                                         персонального комп’ютера                        720 грн

                                         ( з шт.. х 240 грн)

                                        сканування ПК та видалення вірусів та

                                        інших шкідливих програм                            510 грн.

                               - оплата послуг зв’язку та послуг Інтернету     5 360 грн.

                                 в т. ч. послуги Інтернету 183 грн.х 12 м-ів     2 196  грн.

                              послуги зв’язку по райраді 261,29 грн. х12 м-ів   3 139  грн.

                              - технічна підтримка веб-сайту 600 грн.х 12 м-ів  7200 грн.

                              -  заправка тонера                                                  5020 грн.

                                 з них : 5 принтерів х 5 заправок в рік  х 160 грн.

                                             1 принтер х 6 заправок в рік х 170 грн.

                               -  страхування службових автомобілів                 520 грн

                                (НАСК ОРАНТА 1 автомобіль х  520 грн.)

   - на висвітлення діяльності райради (згідно

 Програми розвитку місцевого самоврядування

 в Ковельському районі на 2016- 2018 роки           60 000 грн.

                                                                         

 КЕКВ 2250  Видатки на відрядження – 12 900 грн.

-  видатки на відрядження – 11 дн. Х 60 грн.     660 грн.

-  компенсація депутатам районної ради ( 6 сесій х 34 депутати  х 60 грн.)                                                               12 240 грн.

                                  

. КЕКВ 2271 : Оплата теплопостачання – 62 700 грн.

                       28 Гкал х 2033,11 грн.х 1,101 =  62 700  грн.

 

КЕКВ 2272 : Оплата водовідведення  та водопостачання  2 300 грн.

                           - водопостачання 109 м 3  х 7,548 грн. х 1,101 = 906 грн.

- водовідведення  109 м3  х 11,628 грн. х 1,101 = 1394 грн.

 

КЕКВ 2273 : Оплата електроенергії  13 600 грн.

                         4545 кВт  х 2.7148 грн. х 1,1  =  13 600 грн.

 

 

Всього видатків : 1 261 900 грн.

 

 

Голова районної  ради                                                                         А. П. Броїло

 

Головний бухгалтер                                                                             В.В.Лукашук

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»