Подання депутатами місцевих рад декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Подання депутатами місцевих рад декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

         Відповідно до статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, особи, зазначені у підпункті 1 пункту 1 статті 4 цього закону( народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад), зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього закону.

         Враховуючи вимоги зазначеної норми , а також беручи до уваги роз’яснення Міністерства юстиції України від 5 грудня 2012 року, депутати місцевих рад повинні пам’ятати про наступні моменти.

         Депутати місцевих рад, які не працюють на постійній основі у відповідній раді повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до кадрових підрозділів державних органів, підприємств, установ, організацій за місцем основної роботи.

         Якщо депутатами є самозайняті особи, то вони повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або їх виконавчих комітетів.

          Депутатам Ковельської районної ради необхідно  подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік до 1 квітня 2014:

         - працюючим – за місцем роботи;

         - самозайнятим (підприємцям) та непрацюючим, в тому числі пенсіонерам – до виконавчого апарату Ковельської районної ради.

         Звертаємо увагу на те, що згідно ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

         Згідно із пунктом 7 частини 1 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»(зі внесеними змінами до нього), набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення депутата до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” може бути підставою для дострокового припинення депутатських повноважень.

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»