Нормативно - правова база page 2

ПОЛОЖЕННЯ про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції

17.10.2013

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11

Читати далі...

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

07.08.2013

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/109/2008

Читати далі...

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах...

07.08.2013

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF

Читати далі...

Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

07.08.2013

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0342-04

Читати далі...

Закон України "Про звернення громадян"

07.08.2013

   

                    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

Читати далі...

ПОЛОЖЕННЯ про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції

30.07.2013

    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11

Читати далі...

ЗАКОН УКРАЇНИ " Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням"

10.07.2013

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/233-18

Читати далі...

ПОСТАНОВА КМУ № 703 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно"

10.07.2013

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/703-2011-%D0%BF

 

Читати далі...

ПОСТАНОВА КМУ № 1141"Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно "

10.07.2013

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%D0%BF

Читати далі...

Постанова КМУ N 1117 "Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них "

10.07.2013

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1117-2010-%D0%BF

Читати далі...

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»