Про покращення роботи щодо протидії та запобігання корупції у виконавчому апараті районної ради

 

КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 07.03.2013 р. № 6-ос

    м. Ковель

 

Про покращення роботи щодо

протидії та запобігання корупції

у виконавчому апараті районної ради

 

         Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення вивчення нового антикорупційного законодавства  посадовими особами виконавчого апарату  районної ради, зокрема  Закону України від 7 квітня 2011 року «Про засади запобігання та протидії корупції» № 3206-УІ:

 

          1. Затвердити склад комісії  по  проведенню заліків на знання антикорупційного законодавства посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради та графік проведення заліків, тестові завдання на перевірку знань Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  (Додатки 1,2,3).

 

           2. Керуючому справами виконавчого апарату Броїло А.П.  забезпечити неухильне  дотримання   працівниками виконавчого апарату норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» , уникання будь-яких прецедентів, які можуть призвести до скоєння підлеглими корупційних діянь та інших правопорушень , пов’язаних з корупцією.

 

          3. Завідувачу загальним сектором Василюк Г.Р.  довести під розпис посадових осіб Пам’ятку щодо заборони одержувати дарунки ( Додаток 4 ).

 

  1.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова районної ради                                                                         П.Якубук

 

Броїло 51461

                                            

Додаток 1

                                                 до розпорядження голови

районної ради від 07.03.2013 №6-ос

 

 

                                                        С К Л А Д

комісії  по  проведенню заліків на знання антикорупційного законодавства

посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату

районної ради

 

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Посада в комісії

1

Якубук Петро Григорович

Голова районної ради

Голова комісії

2

Коляда Галина Степанівна

Заступник голови районної ради

Заступник голови комісії

3

Броїло Андрій

Петрович

Керуючий справами виконавчого апарату

Секретар комісії

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                           А. Броїло

 

Додаток 2

до розпорядження голови районної ради від 07.03.2013 № 6-ос

 

                                                          Г Р А Ф І К

             проведення заліків на знання  Закону України «Про  засади запобігання і

      протидії  корупції»  посадовими особами місцевого самоврядування

виконавчого апарату районної ради

 

 

 

№ п/п

Прізвище , ім’я, по батькові

Посада

Дата складання заліку

1

Коляда Галина Степанівна

Заступник голови районної ради

11.03.2013 р.

2

Броїло Андрій

Петрович

Керуючий справами виконавчого апарату

11.03.2013 р.

3

Лукашук Валинтина Володимирівна

Начальник відділу обліку і звітності, головний бухгалтер

11.03.2013 р.

4

Василюк Галина Разіновна

Завідувач загальним сектором

11.03.2013 р.

5

Олексюк Олена Степанівна

Завідувач організаційним сектором

11.03.2013 р.

6

Ревейчук Ірина Федорівна

Головний спеціаліст трудового архіву

11.03.2013 р.

7

 

Ждань Олена Олександрівна

Спеціаліст І категорії виконавчого апарату

11.03.2013 р.

8

Клімчук Володимир Іванович

Консультант голови з питань юридичного забезпечення

11.03.2013 р.

 

 

 

 

Керуючий справами                                                           А. Броїло

 

 

 

Додаток 3

                                                                          до розпорядження голови районної

                                                                     ради від 07.03.2013 №6-ос

 

  

Тестові завдання на перевірку знань

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

посадовими особами виконавчого апарату  районної ради

 

        

з/п

Питання

Варіанти відповіді

Вірна відповідь

Підстава для вірної відповіді (нормативно-правовий документ, стаття, пункт)

1.

Згідно з ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції" близькі особи це:

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки

 

 

подружжя, діти, батьки, рідні та двоюрідні брати і сестри, усиновлювачі, усиновлені

 

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, крім осіб, що пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки.

 

2.

Корупційне правопорушення це:

умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою – суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення

 

 

умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою – суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення з використанням конфлікту інтересів

 

діяння, що містить ознаки корупції, вчинене будь-якою особою

 

3.

З вчинення корупційного правопорушення законом передбачено види відповідальності

Кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність

 

 

Кримінальну та адміністративну

 

Кримінальну, адміністративну та цивільно-правову

 

4.

Використання особою (суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення) наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, або на її вимогу іншим чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей

є корупцією

 

 

є конфліктом інтересів

 

є обмеженням щодо використання службового становища

 

5.

Конфлікт інтересів це:

суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень

 

 

суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб

 

суперечність між інтересами державної служби, або органу, у якому працює особа інтересами інших юридичних осіб

 

6.

Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

1) Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

2) Особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

3)Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих чи адміністративно – господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно – правової форми, відповідно до закону;

4)Посадові особи юридичних, фізичні особи – у разі одержання від них особами, які є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення або участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

 

 

1) Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

2) Особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

3)Посадові особи юридичних, фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними в пунктах 1, 2 або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

 

1) Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

2) Особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

3)Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих чи адміністративно – господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно – правової форми, відповідно до закону.

 

7.

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є:

органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

 

 

спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України

 

органи прокуратури

 

8.

Державним службовцям забороняється займатися:

іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту)

 

 

медичною практикою за сумісництвом

 

 

викладацькою, науковою і творчою діяльностями, інструкторською та суддівською практиками із спорту за сумісництвом

 

 

9.

Державним службовцям забороняється одержувати дарунки (пожертви):

за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами

 

 

якщо вартість таких дарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово

 

якщо сукупна вартість таких дарунків, отриманих з одного джерела протягом року не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року

 

10.

Державним службовцям забороняється одержувати дарунки (пожертви), якщо:

особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи

 

 

вартість таких дарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово

 

ці дарунки здійснюються близькими особами

 

 

11.

Державні службовці можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність якщо вартість таких дарунків не перевищує:

50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово

 

 

однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово

 

25 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово

 

 

 

12.

Державні службовці можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо сукупна вартість таких дарунків, отриманих з:

одного джерела протягом року не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року

 

 

різних джерел протягом року не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року

 

одного джерела протягом року не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року

 

 

13.

До близьких осіб належать:

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлені, а також особи, які спільно проживають пов’язані спільним побутом і мають взаємні права і обов’язки із суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення

 

 

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки

 

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлені

 

14.

Безпосереднє підпорядкування:

відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням

 

 

відносини безпосередньої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням

 

відносини будь-якої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням

 

15.

Державні службовці не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам, зокрема:

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлені, а також особи, які спільно проживають пов’язані спільним побутом і мають взаємні права і обов’язки із суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення

 

 

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки

 

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлені

 

16.

Перебування у безпосередньому підпорядкуванні або безпосереднє підпорядкування у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам, не поширюється на:

народних засідателів і присяжних, осіб, які кожна з яких перебуває на виборній посаді, осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах, в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту.

 

 

суддів Конституційного Суду України, суддів загальної та спеціалізованої юрисдикції

 

членів Вищої Ради юстиції, Рахункової палати, спостережної Ради Національного банку, Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України.

 

17.

У разі виникнення обставин, що порушують обмеження для державних службовців щодо роботи у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб, вживають заходів щодо усунення таких обставин у термін:

п'ятнадцятиденний строк

 

 

місячний строк

 

трьохденний строк

 

18.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій;

розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

 

 

розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом.

 

розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

 

19.

Порядок проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування затверджується:

Президентом України

 

 

Кабінетом Міністрів України

 

Органом на посаду у якому претендує особа

 

20.

Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

 

 

притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

наявності компрометуючих матеріалів відносно членів сім’ї особи, яка претендує на зайняття посади.

 

наявності компрометуючих матеріалів відносно членів сім’ї особи, яка претендує на зайняття посади та самого кандидата.

 

21.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе – посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду:

відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування у встановленому законом порядку

 

 

письмово повідомляє претендента упродовж трьох робочих днів про відмову у призначенні

 

письмово повідомляє претендента упродовж трьох робочих днів про відмову у призначенні та зобов’язує таку особу вжити заходів щодо усунення недоліків, які перешкоджають призначенню

 

22.

У який термін проводиться спеціальна перевірка особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування триває

п'ятнадцятиденний строк

 

 

місячний строк

 

трьохденний строк

 

 

 

23.

Особа, яка претендує на зайняття посади пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подає в установленому законом порядку декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік:

до призначення або обрання на відповідну посаду

 

 

після призначення або обрання на відповідну посаду

 

упродовж календарного року незалежно від призначення або обрання на відповідну посаду

 

24.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язані щорічно подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

до 1 квітня

 

 

до 31 грудня

 

до 1 травня

 

25.

У разі якщо особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не мали можливості подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (через поважні причини, які визначені законом), вони подають таку декларацію до

до 31 грудня

 

 

до 1 квітня

 

до 1 травня

 

26.

У разі відкриття особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов’язана повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента у строк:

десять днів

 

 

п’ятнадцять днів

 

двадцять днів

 

27.

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно:

послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами

 

 

послуги та майно, крім тих, що надходять (або надаються) від благодійних та неприбуткових організацій

 

послуги та майно, крім тих, що надаються як благодійна допомога фізичними або юридичними особами

 

28.

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться

Міністерством юстиції України

 

 

Верховною Радою України

 

Кабінетом Міністрів України

 

29.

Порядок оприлюднення результатів проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів визначаються :

 

Міністерством юстиції України

 

 

Верховною Радою України

 

Кабінетом Міністрів України

 

30.

Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів визначаються:

Міністерством юстиції України

 

 

Верховною Радою України

 

Кабінетом Міністрів України

 

31.

Обов’язковій антикорупційній експертизі підлягають:

проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади

 

 

нормативно-правові акти за ініціативою фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб

 

нормативно-правові акти за ініціативою міжнародних експертних організацій

 

32.

Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів здійснюються за рахунок:

відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб

 

 

Державного бюджету

 

Місцевого бюджету

 

33.

Оприлюднення результатів громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів здійснюються за рахунок:

 

відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб

 

 

Державного бюджету

 

Місцевого бюджету

 

34.

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції зобов'язані оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щороку не пізніше:

 

10 лютого

 

 

10 березня

 

10 квітня

 

35.

Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики щороку готує та оприлюднює звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції не пізніше:

 

15 квітня

 

 

15 травня

 

15 червня

 

36.

Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, здійснюється відповідно до:

Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

 

 

Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”

 

Конституції України

 

37.

Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності підлягає:

відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом, якщо інше не встановлено Конституцією або законами України

 

 

звільненню з посади та органу державної влади або місцевого самоврядування

 

розірванні трудового договору, відповідно до Кодексу законів про працю України

 

38.

До особи, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення можуть бути вжиті такі заходи:

проведення відносно такої особи службового розслідування та за його результатами вирішення питання щодо її відповідності займаній посаді

 

 

відсторонення від виконання службових обов’язків за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації) в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом

 

відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом, якщо інше не встановлено Конституцією або законами України

 

39.

До осіб уповноважених на виконання функцій держави, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених ЗУ “Про засади запобігання і протидії корупції“ застосовуються заходи:

 

звільнення з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом

 

 

звільнення з відповідних посад у п’ятиденний строк з дня отримання органом державної влади копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом

 

звільнення з відповідних посад у десятиденний строк з дня отримання органом державної влади копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом

 

40.

Про звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених ЗУ “Про засади запобігання і протидії корупції“, керівник органу державної влади письмово повідомляє у:

триденний строк спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.

 

 

п’ятиденний строк спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.

 

десятиденний строк спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.

 

41.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення проводиться службове розслідування на підставі:

подання спеціально уповноваженого суб’єкта сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, що вчинила таке правопорушення

 

 

за ініціативою фізичних, юридичних осіб та громадських організацій

 

за ініціативою фізичних або юридичних осіб, яким корупційними діями завдано збитків

 

42.

Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється:

 

Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами

 

 

Верховною Радою України

 

Міністерством юстиції України

 

 

         

 

Додаток 4

                                                        до розпорядження голови районної ради

                         від 07.03.2013р №6-ос

 

     П А М ' Я Т К А

ПО ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»

(щодо заборони безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб)

 

         Згаданий Закон набрав чинності з 1 липня 2011 року.

         Новелою в зазначеному Законі стало нормативне закріплення обмежень щодо одержання подарунків (пожертв).

1. Відповідно до Закону, особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зокрема державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

2. Особи , зазначені у пункті 1 та підпункті «а,» «б» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року,  однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які:

  1. даруються (здійснюються) близькими особами;
  2. одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

3. Дарунки, одержані особами, зазначеними у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини  першої статті 4 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

_______________                    _________________               /_________________/

          дата                                      підпис

 

ДолученняРозмір
6-os.doc273 КБ

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»