Про затвердження Програми покращення функціонування Центру обслуговування платників Ковельської ДПІ Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області на 2019-2020 роки

КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА       

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ

 

        

 

 

від 29 березня  2019 року №24/

                м. Ковель

Про затвердження  Програми

покращення функціонування Центру

обслуговування платників Ковельської

ДПІ Ковельського управління Головного

 управління державної фіскальної служби

 у Волинській області на 2019-2020 роки

 

 

         Відповідно до  частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника Ковельська державна податкова інспекція  Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області, районна рада  вирішила:

 

         1.Ухвалити Програму  покращення функціонування Центру обслуговування платників Ковельської ДПІ Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області на

2019-2020 роки (додається).

         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 22 липня  2016 року №7/16 «Про  Програму покращення функціонування Центру обслуговування платників Ковельської  об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області на 2016 – 2017 роки» зі змінами.

         3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, контролю за використанням майна спільної власності територіальних  громад сіл, селищ району.

 

Голова районної ради                                                                           А. П. Броїло

Левчук 51461

 

 

 

 «Погоджено»

Начальник управління регіонального розвитку Ковельської РДА

 

________________Білинська Л. І.

_____  _____________  2019 р.

«Погоджено»

Начальник управління фінансів

Ковельської РДА

 

 

_________________Карпюк С. С.

_____  ______________  2019 р.

 

 

 

 

ПРОГРАМА

покращення функціонування Центру обслуговування платників Ковельської ДПІ Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області на

2019-2020 роки

 

 

м. Ковель

2019

 

 

Зміст

 

І. Паспорт   Програми

IІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

ІІІ. Мета Програми

ІV. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT - аналіз)

V. Фінансове забезпечення Програми

VI. Організація виконання і контроль за виконанням заходів Програми. результати

VII. Очікувані результати

VIIІ . Заходи  Програми

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

покращення функціонування Центру обслуговування платників Ковельської ДПІ Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області на 2019-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Ковельська державна податкова інспекція  Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області

2.

Розробник Програми

Ковельська державна податкова інспекція  Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області

3.

Учасники Програми

Ковельська державна податкова інспекція  Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області, Ковельська районна рада, Ковельська РДА

4.

Відповідальний виконавець Програми

Ковельська державна податкова інспекція  Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області

5.

Термін реалізації Програми

 2019-2020

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього 

 

100 тис.грн.

у тому числі:

 

коштів районного бюджету

2019- 50  тис. грн.

2020- 50 тис. грн.

       

 

*  –  обсяг фінансування Програми визначається щороку у межах наявного фінансового ресурсу  районного бюджету  та надходжень з інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до запланованих заходів.

 

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких 

яких спрямована Програма

 

                Для виконання поставлених перед державною фіскальною службою завдань, зокрема, щодо облаштування створеного центру обслуговування платників (далі – ЦОП) для організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків та приведення діючого ЦОП у відповідність до норм, затверджених наказом ДФС України від 21.11.2014р. №318 «Про затвердження Бренд-буку», створення автоматизованої системи «Єдине вікно представлення електронної звітності», яка дозволить направляти електронну звітність контролюючим органам, фондам загальнообов'язкового державного страхування, відповідним органам державної влади через Інтернет, придбання потужних серверів для безперебійної роботи ЦОП, створення робочих місць та придбання обладнання  для покращення обслуговування платників податків необхідне додаткове фінансування у 2019-2020 роках.

Недостатнє бюджетне фінансування не дає можливості ЦОП у наданні якісних адміністративних послуг платникам податків відповідно до стандартів якості обслуговування.

 

III. Мета Програми

    Головною метою  Програми є забезпечення сприятливих умов для швидкого і якісного надання громадянам і платникам податків адміністративних, інформаційних, податкових та інших видів послуг, утвердження державної фіскальної служби як сервісної служби високого рівня, її трансформації у провідний високоефективний орган виконавчої влади, спрощення процедури сплати і декларування податків на основі сучасних технологій податкового супроводження, забезпечення швидкого доступу платників до публічної інформації.

 

                 ІV. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT – АНАЛІЗ)

Сильні сторонни

Слабкі сторони

- системність роботи по організації наданню послуг платникам податків у ЦОП;

- різноманітність надання послуг платникам податків

- застаріла матеріально-технічна база, оснащення

Загрози

Можливості

- зменшення фінансування податкових органів з держбюджету.

- створення умов для підвищення якості і різноманітності послуг, які надаються платникам податків в ЦОП

залучення коштів для підвищення матеріально-технічного забезпечення ЦОП

 

V. Фінансове забезпечення Програми

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства України в рамках запланованих заходів.

 

VI. Організація виконання і контроль за виконанням заходів Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію Ковельської районної ради з питань  бюджету, фінансів, контролю за використанням майна спільної власності територіальних  громад сіл, селищ району. У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми, відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії Ковельської районної ради.

Відповідальний виконавець до 10 січня щороку інформує районну раду про виконання заходів і завдань Програми.

 

VІІ. Очікувані результати

          

         У результаті реалізації заходів Програми очікується:

         - створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування;

         - розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;

         - спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, в перспективі – отримання послуг без відвідування органу ДФС;

         - підвищення рівня добровільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку стосовно якості обслуговування платників податків;

         - формуванні позитивної громадської думки щодо діяльності органу ДФС.

        

 

 

VІІІ. Заходи Програми

Перелік заходів Програми

Строк виконання, роки

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані

результати

Всього

У тому числі за роками

2019

2020

1

Придбання оргтехніки (монітор, системний блок, багатофункціональний пристрій)

2019-2020

Ковельська державна податкова інспекція  Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області

Районний бюджет

97,2

48,6

48,6

Розширенні переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань.

2

Придбання мережевого обладнання та засобів збереження електронної інформації

2019-2020

Ковельська державна податкова інспекція  Ковельського управління Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області

Районний бюджет

2,8

1,4

1,4

Спрощенні процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, в перспективі – отримання послуг без відвідування органу ДФС

ВСЬОГО:

100,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»