Про затвердження Програми організації та проведення на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 та А7063, інших вій

КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА       

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                   ПРОЕКТ                                                                        

РІШЕННЯ

 

      

 

від 29 березня  2019 року №24/

                м. Ковель

Про затвердження Програми організації та

проведення  на території району заходів

приписки, призову юнаків на військову службу,

мобілізаційної підготовки, мобілізації та

матеріально-технічного забезпечення

військових частин А1547 та А7063,  інших

військових формувань утворених відповідно

до чинного законодавства в Ковельському

районі на 2019-2020 роки

 

 

     Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:

1. Ухвалити Програму організації та проведення  на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу,   мобілізаційної підготовки, мобілізації та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 та А7063,  інших військових формувань утворених відповідно до чинного законодавства в Ковельському районі на 2019-2020 роки(додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради  від 25 грудня  2015 року №2/29  «Про  Програму організації та проведення  на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу,   мобілізаційної підготовки, мобілізації і матеріально-технічного забезпечення військової частини А1547, загонів територіальної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців в Ковельському районі на 2016 рік» зі змінами.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю.

 

 

Голова районної ради                                                                     А. Броїло                                                               

 Пшава 

 

 

 

"Погоджено"                                                "Погоджено"                                               

Начальник управління                              Начальник управління

регіонального розвитку                              фінансів Ковельської

Ковельської                                                 райдержадміністрації

райдержадміністрації                                  

 

___________________                                 ___________________

 

Білинська Л.І.                                                Карпюк С.С.

 

__      __________  2019 р.                                __    ___________  2019 р.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

організації та проведення  на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу,   мобілізаційної підготовки, мобілізаціїта матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 та А7063, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства в Ковельському районі

на 2019-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 р.

м. Ковель

I. ПАСПОРТ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація, районна рада, Ковельський об’єднаний міський військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації  від        березня  2019 року   №        

3.

Розробник Програми

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, Ковельський об’єднаний міський військовий комісаріат 

4.

Відповідальні виконавці

 Ковельська районна рада, Ковельська районна державна адміністрація, Волинський обласний військовий комісаріат, Ковельський об’єднаний міський військовий комісаріат, військові частини А1547 та А7063, інші  військові формування, утворені відповідно до чинного законодавства

 

5.

Учасники Програми

Ковельська районна рада, Ковельська районна державна адміністрація, Волинський обласний військовий комісаріат, Ковельський об’єднаний міський військовий комісаріат, військові частини А1547 та А7063, інші  військові формування, утворені відповідно до чинного законодавства

 6.

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет та інші не заборонені законодавством джерела

 

   8.

Загальний обсяг фінансових

 ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього: 205 тис. грн.

в т. ч.

2019 – 95  тис. грн.

2020- 110  тис. грн

 

 

       
 

 

 

 

II. Загальні положення Програми

 

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого самоврядування,  національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони. Правовою основою оборони держави є Конституція України.
Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог Законів України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави», «Про Збройні Сили України», «Про Національну гвардію України», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013, Указу Президента України від 01 травня 2014 року № 447/2014 є одним з пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району.

Виконання військового обов'язку громадян України в районі забезпечують районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування та Ковельський об'єднаний міський військовий комісаріат (далі – Ковельський ОМВК).

 

ІІI. Обгрунтування необхідності розроблення та реалізації програми

 

У зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної ситуації, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації будівель органів державної влади, аеропортів, суходільних та морських транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України на окремих територіях Донецької та Луганської областей, анексії Російською Федерацією Кримського півострова, виникла нагальна потреба в уведенні у дію системи територіальної оборони, підтримання на належному рівні матеріально-технічного забезпечення військових частин  А1547 та А7063,  інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства, проведенні інших заходів направлених на підсилення обороноздатності держави.

 

 

 

 

IV. Мета Програми

 

           Програма організації та проведення  на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу,   мобілізаційної підготовки, мобілізації  та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 та А7063,  інших військових формувань,  утворених відповідно до чинного законодавства в Ковельському районі на 2019-2020 роки (далі Програма) розроблена з метою виконання Конституції України, Законів України   «Про оборону України»,  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", «Про військовий обов'язок i військову службу»,   «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» для:

- забезпечення належної боєздатності та функціонування  військових частин А1547 та А7063, Ковельського ОМВК, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України;

  -  підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

 

V. Завданнями Програми є:

 

-    забезпечення заходів, пов'язаних з проведенням приписки та призову громадян,  організаційних та практичних заходів мобілізаційного характеру, а також   проведення заходів контролю за станом ведення військово-облікової роботи на підприємствах, установах та організаціях району;

-  забезпечення належної боєздатності  військових формувань та Ковельського ОМВК в мирний та воєнний час;

- здійснення матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України.

 

 VI. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації

 (SWOT- аналіз)

Сильні сторонни

 

Організація належної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Ковельського ОМВК, командування військових частин та  інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України під час проведення заходів мобілізаційного характеру.

 

Слабкі сторони

 

Недостатнє матеріально – технічне забезпечення Ковельського ОМВК та військових формувань, що неповною мірою забезпечує своєчасну і повну подачу ресурсів під час призову на строкову службу та  мобілізації  до Збройних Сил України, а також ускладнює належне виконання різного роду завдань.

Загрози

 

Зрив організаційних заходів щодо приписки, призову та мобілізації громадян, невиконання покладених органами військового управління завдань щодо збереження життя особового складу військових формувань.

Можливості

 

- Забезпечити виконання Закону України «Про військовий обов'язок  i військову службу»  та інших законодавчих і нормативних документів;

- направити до лав Національної  гвардії  України ( у разі потреби до Збройних Сил України) юнаків району, які за своїми морально-психологічними та фізичними якостями придатні для проходження військової служби;

- здійснити забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням приписки та призову;

- забезпечити виконання завдань щодо боєздатності та належного функціонування військових формувань.

 

VII. Очікувані результати виконання Програми:

 

Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити виконання Закону України «Про військовий обов'язок  i військову службу» та інших законодавчих і нормативних документів;

- направити до лав  Збройних Сил України юнаків району, які за своїми морально-психологічними та фізичними якостями придатні для проходження військової служби;

- здійснити забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням приписки та призову, виконання заходів мобілізаційної підготовки, приведення у відповідність до чинного законодавства системи військового обліку;

- забезпечити належну боєздатність військових частин та інших військових формувань шляхом придбання необхідного майна та спорядженням згідно з потребами.

VIII. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів  районного  бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

IX. Виконання Програми

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації спільно з Волинським обласним військовим комісаріатом, Ковельським ОМВК, військовою частиною А1547.

 

 

 

 

 

 

X.  Заходи щодо реалізації Програми

 

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконан­ня заходу

Виконавці

Джерела фінансу­вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)*, тис. гривень, у тому числі:

 

Очікуваний результат

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Оформлення наочної агітації на призовній дільниці (виготовлення плакатів, методичних посібників, передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань)

2019-2020

Волинський обласний військовий комісаріат, Ковельський

ОМВК

Районний бюджет

5,0

5,0

Підвищення престижу служби в ЗСУ, покращення пропаганди військової служби

2.

Виготовлення особових справ на приписку, документації на призов

2019-2020

Волинський обласний військовий комісаріат, Ковельський

ОМВК

Районний бюджет

-

10,0

Якісне  оформлення документації по приписці та призову

3.

Придбання канцелярського приладдя та  матеріалів

2019-2020

Волинський обласний військовий комісаріат, Ковельський

ОМВК

Районний бюджет

-

5,0

Матеріальне забезпечення виконання завдань приписки, призову та заходів мобілізаційної підготовки та  мобілізації

4.

Закупівля засобів захисту, зв’язку, живлення, іншого речового майна, військового спорядження для забезпечення належної боєздатності та функціонування  військових частин А1547 та А7063, Ковельського ОМВК, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства

2019-2020

Волинський обласний військовий комісаріат, військові частини А1547 та А7063, Ковельський ОМВК, інші військові формування, утворені відповідно до чинного законодавства

Районний бюджет

50,0

50,0

Організація належної боєздатності  військових частин А1547 та А7063, Ковельського ОМВК, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства

5.

Придбання паливно – мастильних матеріалів , або оплата транспортних  послуг для здійснення виїздів у населенні пункти для своєчасного оповіщення та доставки військовозобов’язаних до  місця проходження служби під час мобілізації, доставки призовників строкової служби в  обласний військовий комісаріат, проведення заходів контролю за станом ведення військово-облікової роботи на підприємствах, установах та організаціях району.

2019-2020

Волинський обласний військовий комісаріат, Ковельський

ОМВК

Районний бюджет

40,0

40,0

Виконання планових завдань під час мобілізації та проведення чергових призовів на строкову військову службу

 

 

Всього:

95,0

110,0

 

 

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»