Про районний бюджет на 2019 рік

КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

                                                   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ           

                                                                                                                   ПРОЕКТ

                                                          РІШЕННЯ                                          

                                                                                          

від 13 грудня 2018 року № 23/

            м.Ковель

 

Про районний бюджет

на 2019 рік
 

  

           Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 195201732 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 194930632 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 271100 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та бюджетними програмами у сумі 195201732 грн., у тому числі  видатки загального фонду районного бюджету 194860632 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 341100 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 190000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 190000 грн. згідно з додатком  № 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 190000 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 190000 грн. згідно із додатком № 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 70000 грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 70000 грн. згідно із додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 70000 грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 70000 грн. згідно із додатком № 2 до цього рішення;

          - оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 350000 грн., що становить 0,18 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

          - резервний фонд районного бюджету у розмірі 50000 грн., що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

          2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

           3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

           Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, визначені у розписі районного бюджету як видатки споживання, можуть спрямовуватись з місцевих бюджетів на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин районного бюджету з обласним та іншими місцевими бюджетами.

           4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

           5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 1749816 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

           6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік є:

          у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

          у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

          у частині кредитування є повернення коштів, наданих з районного бюджету для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

          згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з районного бюджету індивідуальним сільським забудовникам.

            9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

         - оплату праці працівників бюджетних установ;

         - нарахування на заробітну плату;

         - забезпечення  продуктами харчування;

         - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

         - поточні трансферти населенню;

         - поточні трансферти місцевим бюджетам;

         - оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

          - затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

          - здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

          - доступність інформації про районний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

          здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

          оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

          взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

          проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ району перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів районного бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету, в тому числі у частині перерозподілу:

          видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету;

          видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

          коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з районного бюджету;

         об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету.

13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити головному розпоряднику коштів управлінню фінансів райдержадміністрації у 2019 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6.

          14. Затвердити формулу розподілу субвенції з районного бюджету бюджетам сіл на утримання дошкільних навчальних закладів, будинків культури та клубів на 2019 рік згідно із додатком № 8 цього рішення відповідно до пункту 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

          Управлінню фінансів райдержадміністрації, Ковельському управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2019 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

16. Управлінню фінансів райдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису районного бюджету на 2019 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          19. Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його ухвалення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

          20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

 

Голова районної ради                                                                                    А. Броїло 

Карпюк  59 232

 

ДолученняРозмір
dod1.xls61.5 КБ
dod2.xls28.5 КБ
dod3.xls113.5 КБ
dod4.xls26 КБ
dod5.xls67.5 КБ
dod6.xls50 КБ
dod_7.xls51.5 КБ
dod8.xls66 КБ
poyasnyuyucha_zapiska_2019.doc3.29 MБ

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»