Про районний бюджет на 2018 рік

КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                   ПРОЕКТ

                                                             РІШЕННЯ                                          

                                                                                      

від 15 грудня 2017 року №18/

         м. Ковель

 

Про районний бюджет на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 209803,980 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 209328,200 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 475,780 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та бюджетними програмами у сумі 209803,980 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду районного бюджету 209248,200 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 555,780 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 195,000 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 195,000 тис.грн. згідно з додатком  № 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 195,000 тис.грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 195,000 тис.грн. згідно із додатком № 4 цього рішення.

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 80,0 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 80,0 тис.грн. згідно із додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 80,0 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 80,0 тис.грн.» згідно із додатком № 2 до цього рішення.

2. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно – цільовий метод бюджетування.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2018 рік у сумі 350,0 тис.гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком №6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 50,0 тис.гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету  на 2018 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620).

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1033,680 тис.грн. згідно із додатком № 7 цього рішення.

Установити, що у 2018 році використання бюджетних коштів на реалізацію місцевих програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною радою або районною державною адміністрацією.

9. Затвердити формулу розподілу субвенції з районного бюджету бюджетам сіл на утримання дитячих дошкільних закладів, будинків культури та клубів на 2018 рік згідно із додатком № 8 цього рішення.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти з інших бюджетів.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік є:

 у частині доходів надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування кошти, отримані із загального фонду районного бюджету;

у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин районного бюджету з обласним та іншими місцевими бюджетами;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ району проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.  

16. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

          Управлінню фінансів райдержадміністрації, Ковельському управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2018 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова районної ради                                                                                    А. Броїло 

 

Карпюк  59 232

ДолученняРозмір
Додаток 161.5 КБ
Додаток 227.5 КБ
Додаток 3121.5 КБ
Додаток 426.5 КБ
Додаток 548 КБ
Додаток 646.5 КБ
Додаток 749 КБ
Додаток 861 КБ
Пояснювальна записка 667.52 КБ

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»