Про перетворення Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання у комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання

КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24 травня 2018 року №20/

                   м. Ковель

 

Про перетворення  Ковельського міськрайонного

територіального медичного об’єднання у комунальне

некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне

територіальне медичне об’єднання

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 3,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», статей 52-54,63, 137 «Господарського кодексу України», статей 104-108 «Цивільного кодексу України», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», Указу Президента України від 6 грудня 2005 року  № 1649/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1030, враховуючи лист Ковельського міськрайонного територіального об’єднання, з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення району, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  районна рада вирішила:

 

         1. Реорганізувати шляхом перетворення КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ (ОПФ комунальна організація (установа, заклад),  далі  -  ЗОЗ бюджетний заклад   юридична адреса:     будинок 4, вулиця Олени Пчілки, місто Ковель, Волинська область, 45000 (код ЄДРПОУ 01982940) в КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ (ОПФ – комунальне некомерційне підприємство) далі – Підприємство.

         2. Створити КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ .

         3. Визначити місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ: будинок 4, вулиця Олени Пчілки, місто Ковель, Волинська область, 45000.

         4. Встановити двохмісячний термін, з дня оприлюднення відомостей на порталі Міністерства юстиції України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до ЗОЗ - бюджетний заклад, що припиняється.

         5. Встановити, що КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення КОВЕЛЬСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ .

         6. Нерухоме, рухоме та інше окремо визначене майно, відповідно до затвердженого передавального акту, закріпити за правонаступником, яким є КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ  на праві оперативного управління.

7. Визначити, що КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ є юридичною особою публічного права.

8. Визначити, що КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ здійснює некомерційну господарську діяльність і є неприбутковим підприємством.

9. Визначити, що майно КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ  становить необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому КОВЕЛЬСЬКИМ МІСЬКРАЙОННИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ ОБ’ЄДНАННЯМ, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства і становить на 01 квітня 2018 року – 97 420 032 гривень.

10. Затвердити склад комісії з реорганізації шляхом перетворення юридичної особи КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ (код ЄДРПОУ 01982940) в юридичну особу КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ (Додається).

11. Надати комісії з реорганізації шляхом перетворення юридичної особи – ЗОЗ – бюджетний заклад в юридичну особу –  Підприємство повноваження щодо управління справами згідно чинного законодавства та Статуту  КОВЕЛЬСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ.

12. Комісії з реорганізації шляхом перетворення юридичної особи –КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ в юридичну особу – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ (голова комісії – Самчук О.О.):

12.1. Протягом трьох робочих днів з дати ухвалення рішення про реорганізацію ЗОЗ – бюджетний заклад в Підприємство письмово повідомити орган Державної реєстрації про прийняття цього рішення.

12.2. Здійснювати безпосереднє керівництво та організаційно-методичний супровід  процесу реорганізації ЗОЗ – бюджетний заклад та перетворення його в Підприємство.

12.3. Протягом двох місяців з дня ухвалення рішення про припинення шляхом реорганізації (перетворення) провести інвентаризацію нерухомого, рухомого та окремо визначеного  майна ЗОЗ – бюджетного закладу.

12.4. Розглянути кожну окрему вимогу кредитора, зокрема, щодо сплати зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та інших, прийняти відповідне рішення, яке надіслати кредитору не пізніше тридцяти днів з дня їх отримання ЗОЗ – бюджетним закладом, що припиняється.

12.5. Після закінчення строку (до 31 липня 2018 року) пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог підготувати проект передавального акту на нерухоме, рухоме та інше окремо визначене майно, прав та обов’язків; проект Статуту Підприємства та надати їх на затвердження радою.

12.6. Із закінченням строку на заявлення вимог кредиторами та процедури реорганізації (перетворення) ЗОЗ – бюджетного закладу здійснити державну реєстрацію новоствореного Підприємства, державну реєстрацію припинення ЗОЗ – бюджетного закладу та державну реєстрацію неприбуткової організації.

12.7. Визначити згідно чинного законодавства організаційну структуру, чисельність новоствореного Підприємства та, відповідно до прав та повноважень, розробити та затвердити штатний розпис та інші необхідні документи.

12.8. Проінформувати працівників, про факт реорганізації (перетворення) ЗОЗ - бюджетного закладу шляхом ознайомлення їх з відповідним наказом та внести запис до трудових книжок працівників.

12.10. Працівників, що продовжують трудові відносини, перевести на роботу в складі цього Підприємства за новим штатним розписом з дотриманням чинного трудового законодавства та збереженням відповідних соціально-правових гарантій.

12.11. Сформувати та забезпечити виконання фінансового плану, а також плану розвитку Підприємства, використання, наданого на праві оперативного управління, майна та доходу, згідно з вимогами чинного законодавства. 

12.12. Здійснити переоформлення прав на нерухоме та рухоме майно,  прав на користування земельними ділянками, а також забезпечити інші необхідні вимоги чинного законодавства стосовно діяльності Підприємства.

13. Виконання рішення покласти на голову комісії з реорганізації шляхом перетворення юридичної особи – ЗОЗ – бюджетний заклад в юридичну особу –  Підприємство Самчука О.О., контроль – на голову районної ради Броїла А.П.

 

Голова районної ради                                                       А.П.Броїло

Самчук 509 10

ДолученняРозмір
Додаток 24 КБ

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»